Vår personal   Kontaktinformation   Frågor & Svar
 
 
     
 
 
Som privatperson kan vi hjälpa dig med följande:


  • Allehanda friskintyg ex körkort, utbildning, intyg till Försäkringsbolag mm

  • Vård via sjukvårdsförsäkring som du eller din      arbetsgivare tecknat
  • Influensavaccination

 

I dessa ärenden kan du kontakta oss oavsett vilken vårdcentral du tillhör/är listad på.