Vår personal   Kontaktinformation   Frågor & Svar
 
 
   

  

 

   Klicka på nedanstående hälsokontroller för att se innehåll och pris eller

   Klicka här för att få upp hela prislistan för 2019 samtidigt

Hälsochecken                                     

       Detta är en lite mindre hälsokoll med följande innehåll:

 • Längd
 • Vikt
 • Midjemått
 • BMI (Body Mass Index)
 • Blodtryck
 • Puls
 • Provtagning - blodsocker, kolesterol och blodvärde (Hb)                                                                                                                                                              

Alla resultat får man med sig i pappersform när man går.

    Beräknad tidsåtgång: ca 20 min
    Pris: 895 kr + moms

    Följande undersökning kan också utföras mot tillägg vid hälsocheck:

 • PSA (blodprov för prostata) 295 kr
 • TSH (kvinnor-ämnesomsättning) 195 kr

Alkoholmarkörer (blodprov) och drogscreening för narkotika kan fås som tillägg till alla våra hälsoundersökningar- pris beroende på vilka prover som avses, ring oss för diskussion och offert

Sköterskebaserad hälsoundersökning Stora Lab
 • Längd
 • Vikt
 • Midjemått
 • BMI (Body Mass Index)
 • Blodtryck
 • Puls
 • STORA ANALYSPAKETET- Var god se nästa rubrik, 24 analyser, samma omfattande provtagning som i alla de Läkarbaserade hälsoundersökningarna.

 

Samtliga analyssvar granskas av läkare och den anställde får efter drygt en vecka en folder och ett brev hemskickat med en sammanfattning.

Skulle något av resultaten behöva följas upp kan den anställde välja mellan att göra det på sin listade hälsocentral eller här på mottagningen för samma pris, 200 kr (betalas av den anställde).

Beräknad tidsåtgång: 30 min

Pris: 1595 kr + moms

  STORA ANALYSPAKETET

 

 

 

 

Samtliga nedanstående 24 analyser ingår i priset för Sköterskebaserad hälsoundersökning Stora Lab och samtliga läkarbaserade hälsoundersökningar       

 • PSA (prostataprov, erbjuds män > 45 år)
 • TSH (struma/ämnesomsättningsprov, alla kvinnor)
 • Blodsocker (diabetes)
 • Sänka (infektion eller inflammation i kroppen)
 • Hb (blodvärde)
 • Kompletta blodfetter (kolesterol, triglycerider, LDL (onda kolesterolet), HDL
  (goda kolesterolet), kvot LDL/HDL)
 • Kreatinin (njurfunktion)
 • Natrium, kalium (blodsalter, vätskebalans)
 • Urat (ledinflammation-gikt)
 • Järn (järn- blodbrist)
 • TIBC (total järnbindande kapacitet-järn/blodbrist, alla kvinnor)
 • Kalk (störning i bisköldkörtel, vissa tumörsjukdomar)
 • ASAT, ALAT, GT (leverprover)
 • LD (muskel- eller blodsjukdom)
 • ALP, bilirubin (gallprover)
 • Albumin (äggvita)
 • Urinprov (bakterier, äggvita, socker, blod, vita blodkroppar, PH och ketoner)

 

Sköterskebaserad hälsoundersökning Bas och Sköterskebaserad hälsoundersökning Fys

 

Sköterskebaserad hälsoundersökning Bas:

 • Hälsoenkät
 • Längd
 • Vikt
 • Midjemått
 • BMI (Body Mass Index)
 • Blodtryck
 • Puls
 • Provtagning - blodsocker, kolesterol och blodvärde (Hb)
 • Företaget väljer innan två av följande undersökningar för alla sina anställda:
  - Spirometri (lungfunktionstest)
  - Syntest (läsavstånd + 4 meter)
  - Audiometri (hörseltest 500-8000 Hz)
  - Medicinsk mätning av kroppssammansättning, muskler, fett mm             
  - Konditionstest med HPI protokoll (läs mer på www.hpinordic.se)
 • Skriftlig sammanfattning med sig i handen när man går 

Beräknad tidsåtgång: ca 60 min
       

Pris: 1595 kr + moms     

 

Sköterskebaserad hälsoundersökning Fys:

Om konditionstest är en av de valda undersökningarna:

Beräknad tidsåtgång: 75 minuter

    

Pris: 1795 kr + moms

 

      
      Följande undersökningar kan också utföras mot tillägg:

 • PSA (blodprov för prostata) 295 kr
 • TSH (ämnesomsättning) 195 kr

  Om hälsoundersökningen hos sköterskan visar något som tyder på sjukdom har den anställde möjlighet att boka ett uppföljande besök hos vår läkare för 200 kr (betalas av den anställde själv om inte annat är överenskommet med arbetsgivaren)


Hälsoprofilbedömning

Den ledande metoden för att motivera till en hälsosam livsstil
Livsstilen är avgörande för människors hälsa. En hälsosam livsstil bidrar dessutom till en mer meningsfull fritid och ett friskare arbetsliv. Hälsoprofilbedömning är ett möte mellan en utbildad Hälsoprofilbedömare och en deltagare för att motivera och skapa en insikt till livsstilsförändring. Hälsoprofilbedömning är även arbetsgivarens underlag för sitt strategiska hälsoarbete. Läs mer på https://www.hpinordic.se/metoder/halsoprofilbedomning/

Frågor om livsstil och hälsa
Inför sin Hälsoprofilbedömning besvarar deltagaren frågorna på webbsajten Todaytoo.com eller på papper. Frågeformuläret omfattar fritidsvanor, fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol, mediciner samt symptom, stress, ensamhet och hälsa. En Hälsoprofilbedömning genomförs konfidentiellt.

  Mätningar av längd, vikt och blodtryck
På plats går deltagaren och Hälsoprofilbedömare tillsammans igenom svaren i frågeformuläret. Längd, vikt och blodtrycks mäts. Därefter registreras uppgifter om hjärtkärlmedicin, diabetes och astma.
     
  Konditionstest på cykel utifrån deltagarens egna förutsättningar
Deltagaren cyklar i 6-10 min på en nivå som endast gör deltagaren lätt andfådd. Det innebär att alla kan genomföra testet utan obehag, oavsett om man är fysiskt aktiv eller inte.
     
  Ett främjande samtal med fokus på både nuläge och förändring
Samtalet ger deltagaren en möjlighet att förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan. Deltagaren får också reflektera över vilka resultat hon är mest nöjd och hur en kommande hälsovision kan se ut. Hon blir medveten om att det krävs ett eget ansvar, ett eget beslut och ett eget val för att lyckas med en livsstilsförändring.
     
  Avrapportering på gruppnivå
De individuella resultaten sammanställs till en grupprapport med möjlighet till fördjupad rapport på t ex avdelning, yrke, kön och ålder. Rapporten är ett underlag för arbetsgivarens strategiska hälsoarbete och ingår i grundpriset och skickas per mejl i PDF eller PowerPoint format.
            Pris: 1595 kr + moms     

Valbara tillägg:
Blodprovspaket med blodvärde (Hb), blodsocker och kolesterol 250 kr
Spirometri (lungfunkionstest) 250 kr
Audiometri (hörseltest) 250 kr
Kroppsfettmätning (Bioelektrisk Impedans Analys) 250 kr
TSH (ämnesomsättningsprov) 195 kr
PSA (prostataprov) 295 kr

Presentation av Hälsoprofilbedömningen ute på företaget- begär offert


Läkarbaserad hälsoundersökning BAS
 • Hälsoenkät
 • Urinprov
 • Längd
 • Vikt
 • Midjemått
 • BMI (Body Mass Index)
 • EKG (hjärtat)
 • Blodtryck
 • Puls
 • Spirometri (lungfunktionstest)
 • Hälsosamtal och individuell rådgivning
 • Läkarundersökning:
  Mun- och svalg, hud, lymfkörtlar, sköldkörtel, hjärta, lungor, buk
 • Omfattande provtagning: 24 olika analyser (vg se ovan, rubriken STORA ANALYSPAKETET)
 • Förutom genomgång av resultaten vid själva hälsoundersökningen skickas också som komplement en sammanfattning hem till var och en efter ungefär en vecka och då har också svar på blodproverna har kommit
      Beräknad tidsåtgång: ca 60 min
      Pris: 2195 kr + moms

 

Läkarbaserad hälsoundersökning BAS PLUS & Läkarbaserad hälsoundersökning FYS

Läkarbaserad hälsoundersökning BAS PLUS:

Läkarbaserad Hälsoundersökning Bas med tillägg av        

 • Syntest (läsavstånd + 4 meter)
 • Hörseltest (audiometri 500 Hz-8000 Hz)


     Beräknad tidsåtgång: ca 70 min
     Pris: 2595 kr + moms

 

Läkarbaserad hälsoundersökning FYS:

Läkarbaserad Hälsoundersökning Bas med tillägg av        

 • Mätning av kroppssammansättning, fett, muskler mm
 • Konditionstest enligt HPI (läs mer på www.hpinordic.se)

     Beräknad tidsåtgång: ca 80 min
     Pris: 2795 kr + moms
Läkarbaserad hälsoundersökning EXTRA STOR

Läkarbaserad Hälsoundersökning Bas med tillägg av        

 • Hörseltest (audiometri 500 Hz-8000 Hz)
 • Syntest (läsavstånd + 4 meter)
 • Konditionstest enligt HPI (se www.hpinordic.se)
 • Mätning av kroppssammansättning, fett, muskler mm

     Beräknad tidsåtgång: ca 90 min
     Pris: 3195 kr + moms
     
 
  © 2010 DR. Thun Läkarmottagning, Öjagatan 39A,  943 31 Öjebyn, Tel. 0911-10771, info@drthun.se